An Egyptian living in Europe but her heart stayed back home. Having some random thoughts about the before and after pictures. Ghawayesh means bracelets. In my context it symbolizes the cuffs of my culture. I don't know if I like them or hate them. Thanks for passing by.

About Me

My photo
I started this blog in 2006 as a joke. Now that I look back, I have decided to take it seriously!

15 March 2012

صارت سنة الألفين *** وزبط البلد
صارت سنة الألفين *** وزبط البلد
وخلصت سنة الألفين *** وبقينا عالحدد
ورثنا ورطة كبيرة *** وطعمونا الفطيرة
شو حلو حظو للي يعيش *** بلبنان الألفين

صارت سنة الألفين *** وهبّو هالنواب
يحكو عن مشاريعن *** ويفتحو الأبواب
والقصة محسومة *** بجماعة العمومة
شو قصتك يلا قومي *** عالانتخابات


صارت سنة الألفين *** وكترو المرشحين
نزلو عالساحة بقوة *** و ترّسو الميادين
عايشين بـ بحبوحة *** وصواتنا مبحوحة
وكل ليلة أطروحة *** بلبنان الألفين

صارت سنة الألفين *** وتحرر الجنوب
وكثرت الضرايب *** وفضيت الجيوب
وتعبّت المواقف *** و صفـّـا كلو واقف
وانفضحت المواقف *** بتحرير الجنوب

صارت سنة الألفين *** وتغيرو الفصول
وهلكو الأراضي *** و فرمو الحقول
وما عاد في زريعة *** وصار عنا قطيعة
واللعبة فظيعة *** علينا يا شباب

صارت سنة الألفين *** وكثرت الأشغال
وما عاد في بطالة *** واغتنى المحتال
وأخذو لنا البوسطة ** وما عاد عنا واسطة
وأكلو المواسطة *** بلبنان الألفين

صارت سنة الألفين *** وصار الانسحاب
وخلصت القضية *** وفلينا عالبيت
والعقدة بعدا كبيرة *** وما خلصت الفطيرة
ويا دلي ويا تعتيري *** عالأخوة بالبيت

صارت سنة الألفين *** وإجا فصل الصيف
وكثرت الحرايق *** بموسم الكيـْـف
والحرايق مقصودة *** والطفاية مفقودة
والخطة مدروسة *** لفتح الكسارات

صارت سنة الألفين *** و عبّو الـ بسينات
ونزلنا تشمسنا *** وهبّت النسمات
وعملنا برونزاج *** وحلقنا رازاج
وعملونا لافاج *** وقلنالن يا ريت

صارت سنة الألفين *** وضحكو علينا الناس
وركـّـبو مقلتنا *** وصرنا بـ فرد لباس
وكل شي عملنا خير *** أخذن الطير
و فوَّتو لنا الـ "أ .." **** بالانتخابات.

No comments:

Blog Archive

Look Who's Here :D